Monthly Archives: มีนาคม 2017

..บาทหลวงทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต และบาทหลวงกฤษณพงษ์ อติชาติธานินทร์ แห่งอาสนวิหารพระนางมารีปฏิสนธินิรมล จันทบุรี พร้อมด้วยคณะครูจากสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านยอแซฟพิทักษ์  จันทบุรี สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา การทักทายน้อง ๆ กลุ่มวัยต่าง ๆ ตลอดจนการบริจาคทุนการศึกษาเพื่อเด็กวัยเรียนในความดูแลของเรา..

» Read more

..คุณไซมอน และคุณไซมอน มี ไท สำหรับการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับเด็ก ๆ ในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา แม้จะไม่สามารถมาเยี่ยมน้อง ๆ ในวันนี้ได้  หวังว่าเราจะมีโอกาสแสดงความขอบคุณทั้งสองท่านในโอกาสต่อไปนะครับ/คะ

» Read more

..มิสเตอร์ริส ไชน์ จากออสเตรเลีย สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการท่องเที่ยวพักผ่อนในเมืองไทย การทักทายเพื่อนใหม่วัยต่าง ๆ  ตลอดจนการบริจาคทุนสนับสนุนการดำเนินงานของเรา โดยมีคุณลัคนา เป็นมัคคุเทศก์พาชมเยี่ยมชมรอบบริเวณบ้าน และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา

» Read more

..คุณดิดิเยร์ โมลี่ จากองค์กรเลส์ซามีส์ เดอ ลอร์เฟลินาท์ เดอพัทยา เอท์เดอระยอง ประเทศฝรั่งเศส สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ในระหว่างการติดตามโครงการในประเทศไทย ประจำปี 2017 โดยมีคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ และทีมงาน ให้การต้อนรับ

» Read more

..คุณเอสเตล่า เอร์เรร่า กุเอ็งก้า ครูชาวสเปน ซึ่งทำงานกับคนพิการหลายประเภท สำหรับการเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้า พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา เป็นครั้งแรก ในระหว่างการท่องเที่ยวทั่วเอเชีย ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็นสนับสนุนการดูแลน้อง ๆ ในความดูแลของเรา

» Read more

..เจ้าของร้านคิด คอนเนอร์ ช็อป จังหวัดปทุมธานี สำหรับการส่งของเล่นจำนวน 60 ชิ้นมาแบ่งปันให้กับน้อง ๆ ที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ได้เล่น..

» Read more

..นางสาวเจนจิรา หงษ์งาม สำหรับการทำบุญวันเกิดที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การชวนครอบครัวจากตำบลบ้านปึก เมืองชลบุรี มาบริจาคขนม น้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และปลากระป๋อง สนับสนุนการดูแลเด็กกำพร้า และเด็กพิการ.. ขอร่วมยินดี “สุขสันต์วันเกิดครบรอบปีที่ 23 แด่คุณเจนจิรา ครับ/ค่ะ”

» Read more

..นางไพวัลย์ โวลฟ์ และคณะ สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา          และการทำบุญด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงของเล่น สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ กลุ่มวัยต่าง ๆ

» Read more

..นางสาวสุวารี ธนะกรรณ์ และครอบครัว สำหรับการเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งที่สอง การเยี่ยมน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ การแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ และของเล่น ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพนำพิซซ่า ไก่ทอด มันฝรั่งทอด และนักเก็ต มาเลี้ยงเด็กรุ่นโต นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา รวมถึงบุคลากรของเรา ในมื้อกลางวัน

» Read more