Monthly Archives: มีนาคม 2017

..มิสเตอร์ช็อง-หลุยส์ ชาโบล่ส์ ซึ่งอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ และเป็นเพื่อนของคุณแบร์นารด์ มุลเลอร์ แขกประจำของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา สำหรับการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษในเย็นวันนี้ โดยมีคุณแบร์นารด์ มาเป็นตัวแทนในการเยี่ยมเด็ก ๆ และเสิร์ฟสเต็กหมูย่างร้อน ๆ สปาเก็ตตี้ และน้ำแข็งไสให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและเด็กพิการประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป..

» Read more

..คณะของคุณ Laeticia Phylliscia Raveena ชาวมาเลเซีย ผู้ชนะการประกวด Miss Gay & Miss Transsexual Australia 2017 รวมถึงเพื่อนชาวไทย สำหรับการเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การทักทายสมาชิกกลุ่มวัยต่าง ๆ ในระหว่างการเยี่ยมชมรอบบริเวณบ้าน และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ตลอดจนการบริจาคผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลเด็กเล็ก

» Read more

..คณะของ Mr. Seung Ho Cho ซึ่งประกอบด้วยชาวเกาหลีและชาวไทย สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา การบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์เด็กเล็ก น้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ตลอดจนการแจกหมวกและเสื้อผ้าให้กับน้อง ๆ รุ่นต่าง ๆ..

» Read more

..นางสาวพรพรหม ลักษณ์วรากร และคณะผู้ร่วมบุญบางแสน สำหรับน้ำใจดีที่มีต่อเด็กกำพร้า และเด็กพิการกลุ่มต่าง ๆ ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ผ่านทางการแบ่งปันเสื้อยืด ของใช้จำเป็น และปัจจัยสมทบเป็นค่าอาหารให้กับน้อง ๆ ของเรา

» Read more

..นางสาวปานใจ พึ่งประโยชน์กิจ จากกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญวันเกิดที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา การชวนครอบครัวมาบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค การเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเที่ยงมื้ออร่อย เครื่องดื่ม และขนม ให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป รวมถึงเด็กพิการทุกกลุ่มในความดูแลของ ตลอดจนการเยี่ยมสมาชิกในห้องเด็กอ่อน.. ขอร่วมยินดี “สุขสันต์วันเกิดแด่คุณปานใจ ครับ/ค่ะ”

» Read more

..นางสาวปทิตา ลิมปกุล จากเมืองชลบุรี สำหรับการทำบุญครบรอบวันเกิดปีที่ 30 ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การชวนเพื่อนมาบริจาคสิ่งของจำเป็นต่างๆ รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป ขนม และนมยูเอชที ตลอดจนการสัมผัสความน่ารักสดใสของเด็กวัยเตาะแตะ.. ขอให้เจ้าของวันเกิดสุขสดชื่นตลอดไป “สุขสันต์วันเกิดแด่คุณปทิตา ครับ/ค่ะ”

» Read more