Monthly Archives: มีนาคม 2017

..ครอบครัวของนางสาวศรุดา พระยาน้อย นายเชษฐ์ โปร่งจิตต์ และธิดา คือน้องศิรณัฏฐ์ สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในสุดสัปดาห์นี้ พร้อมกับการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กกำพร้าวัยเรียน

» Read more

..นางสาวตะวัน ชลาลัย นายซิโตรา ฟาโรโดวา และนายปิยชาติ อยู่สบาย สำหรับการเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้า พัทยา การทักทายน้อง ๆ วัยเตาะแตะ การแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ ตลอดจนการจองเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร 1 มื้อของวันที่  15 มีนาคมศกนี้

» Read more

..ครอบครัวของนายปภาณ นพสิทธิ์ และครอบครัวของนายพิรศิษฐ์ เงินอารีย์ จากกรุงเทพฯ สำหรับการทำความรู้จักกับบ้านเด็กกำพร้า พัทยา การเยี่ยมน้องๆ วัยเตาะแตะ พร้อมกับการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค และทุนสนับสนุนการเรียนของเด็กวัยเรียน

» Read more

..มิสเตอร์แม็กซ์ โยะโฮ ชาวสวิส สำหรับการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารให้กับน้อง ๆ ในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา  แม้จะไม่สะดวกเดินทางมาในวันนี้ แต่คุณชนิกานต์ บุญจันทร์ ซึ่งเคยมาทำบุญที่บ้านของเราแล้ว พร้อมด้วยนายณัฐธนาสรณ์ กุลไห้ ได้มาเป็นตัวแทนในระหว่างที่เด็กกำพร้าและเด็กหอพักของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา มีความสุขกับอาหารเย็นมื้อพิเศษนี้

» Read more

..นายประเวทย์ พรเจริญโรจน์ และครอบครัวจากกรุงเทพฯ สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนการบริจาคทุนการศึกษา และนมกล่องพร้อมดื่ม โดยมีน้อง ๆ รุ่นโตเป็นตัวแทนรับมอบและร่วมบันทึกภาพเป็นที่ระลึก

» Read more

..คณะของ ดร. กษิภณ อภิมุขคุณานนท์ สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การอุ้มสมาชิกในห้องเด็กอ่อน การมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กวัยเรียน ตลอดจนการแบ่งปันส้ม นมยูเอชที และโดนัท เป็นอาหารว่างให้กับเด็กกำพร้ารุ่นโต รวมถึงนักเรียนหอพักของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา

» Read more

..นางสาวปัญจมา สุคนธ์ สำหรับความปรารถนาดีที่มอบให้กับน้อง ๆ ในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ด้วยการบริจาคข้าวสารจำนวน 7 ถุง โดยนางสาวอังคณา นิลโพธิ์ทอง อาสานำมามอบแทน.. ขอขอบคุณคุณอังคณา อย่างยิ่งครับ/ค่ะ

» Read more

..นางสาวกิ่งแก้ว จำรัสกุล สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การนำนางสาวพัชราภรณ์ มิลธรณ์ นางสาวทานตะวัน ทิพย์อักษร และนางสาววิไลลักษณ์ สุดสม มาทำความรู้จักกับสมาชิกรุ่นโต ตลอดจนการแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ และปัจจัยสนับสนุนการดูแลเด็กกำพร้า และเด็กพิการประเภทต่าง ๆ

» Read more

..นายอรรคพล ติละกุล ครอบครัว และเพื่อน ๆ รวมถึงนางสาวระวิวรรณ บัวรอด สำหรับการสัมผัสบรรยากาศภายในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ตลอดจนการบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และทุนการศึกษาของเด็กวัยเรียน สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ ตั้งแต่วัยแรกเกิดขึ้นไป รวมถึงเด็กพิการ..

» Read more

..ครอบครัวของนางสาววิยะดา บุญมาก สำหรับการเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการทำบุญด้วยน้ำผลไม้ ขนม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผ้าอ้อมสำเร็จรูป กะละมัง ผงซักฟอก และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย

» Read more
1 2