Monthly Archives: มีนาคม 2017

..นางสาวธัญญารัตน์ กางกาละ  สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การพานายศักรินทร์  พรมเภา มาทำความรู้จักกับน้อง ๆ วัยเตาะแตะ ตลอดจนการสนับสนุนงานของเราด้วยสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ..

» Read more

..คุณแอนเดรียส และคุณคริสติน เฮอร์ลันเดอร์ รวมถึงครอบครัว และเพื่อน ๆ ในสวีเดน สำหรับน้ำใจดีที่มีต่อน้อง ๆ ในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา โดยได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นรวม 3 มื้อ คือวันที่ 23 และ 27 กุมภาพันธ์ และวันนี้ แม้ครอบครัวเฮอร์ลันเดอร์จะเดินทางกลับสวีเดนไปแล้ว..

» Read more

..คุณปรเมศวร์ อาจธินาค และครอบครัว สำหรับการทำความรู้จักกับบ้านเด็กกำพร้า พัทยา การเยี่ยมน้อง ๆ ในห้องเด็กอ่อน การบริจาคสิ่งของจำเป็น ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับเด็กกำพร้า และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา

» Read more

ม. 6 มารีวิทย์ รุ่น 11

น้องแอน รดาวรรณ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมารีวิทย์  พัทยา โดยคุณครูฐิตาภา สิทธิประภา หรือครูติ๋ว ผู้ดูแล ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ไปร่วมยินดีในงานอำลาขาว-เขียว ของนักเรียนรุ่นที่ 11 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ซึ่งในพิธีมีการสืบสานประเพณีของนักเรียนที่จบ ม.6 คือการคำนับผู้บริหาร และครูผู้สอน  ตลอดจนการล้างเท้าผู้ปกครอง  ทั้งนี้ น้องแอนจะก้าวไปอีกขั้น เพื่อศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป

» Read more

..คุณแม็คเค็นซี่ สมิธ ชาวอเมริกัน ที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน สำหรับการเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้า พัทยา และโรงเรียนโสตพัฒนา อีกครั้งหนึ่ง ในระหว่างวันว่างจากการเรียน..

» Read more

..ซิสเตอร์วารี หรือ Sr. Dang Thi Duyen Hai และซิสเตอร์กอหญ้า หรือ Sr. Le Thi Bich Thao จากคณะรักกางเขนแห่งเมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม สำหรับการสัมผัสงานด้านสังคมที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ในระหว่างเดือนมกราคมและเมษายน 2560 โดยหนึ่งในงานที่ได้รับมอบหมาย คือการช่วยฝึกน้อง ๆ รุ่นอนุบาล ให้คุ้นเคยและเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน  ทั้งนี้ เมื่อจบภาคเรียน เด็ก ๆ ได้แสดงความขอบคุณต่อซิสเตอร์ทั้งสองในระหว่างงานเลี้ยงขอบคุณเล็ก ๆ..

» Read more