Monthly Archives: มีนาคม 2017

..คุณริชาร์ด เพจ จากออสเตรเลีย สำหรับการเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้า พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ทุกครั้งที่มาเมืองไทย การทักทายเพื่อนเก่าวัยต่าง ๆ การเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันและมื้อเย็นให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นสองขวบขึ้นไป ตลอดจนการบริจาคทุนสนับสนุนการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ของน้อง ๆ รุ่นอนุบาลถึงมหาวิทยาลัย ซึ่งทยอยหมดอายุหลังจากใช้มาเป็นเวลา 10 ปี

» Read more