Monthly Archives: มีนาคม 2017

..นายกองพล เกตุพันธ์ ชาวนครปฐม และเพื่อน ๆ สำหรับการเยี่ยมสมาชิกของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยเฉพาะน้อง ๆ ให้ห้องเด็กอ่อน การบริจาคเครื่องบริโภค ตลอดจนการเลี้ยงอาหารว่างให้กับเด็กกำพร้ารุ่นโต และนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ในช่วงบ่าย

» Read more

..นางสาวนิชาภา จงสิทธิ์ สำหรับความปรารถนาดีที่มอบให้กับเด็ก ๆ ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการจัดส่งสบู่สมุนไพร และธัญพืช มาให้น้อง ๆ รุ่นโตได้ใช้ประโยชน์กัน

» Read more

..นางสาวนงเยาว์ เตชะนันท์ ครอบครัว และเพื่อน ๆ สำหรับการสัมผัสบรรยากาศภายในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ตลอดจนการสนับสนุนการดูแลสุขภาพของน้อง ๆ หลายช่วงวัย ด้วยวุ้นเส้นอบแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไข่ไก่ เนื้อสัตว์ อาหารและผักสด

» Read more

..คณะจากกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กว่า 40 ท่าน สำหรับการเยี่ยมชมงานที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา การรับฟังบรรยายสรุป และชมวีดิทัศน์แนะนำองค์กร การเยี่ยมห้องเด็กอ่อน การบริจาคของใช้จำเป็น และปัจจัยสนับสนุนการเรียนของเด็กรุ่นโต ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็น ให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่ช่วงวัยสองขวบขึ้นไป และเด็กพิการทุกกลุ่ม

» Read more

..นายกฤษฎ์ อยู่คง สถาปนิกชำนาญการ และครอบครัว สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเที่ยงมื้ออร่อย สำหรับน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่ก่อนวัยเรียนขึ้นไป รวมถึงนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา

» Read more

..นายกีออร์ก และนางรอสวิต้า คาลมา บิดามารดาบุญธรรมชาวเยอรมันของน้องดวงกมล หรือนางสาวราโมนา สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ทุกครั้งที่เดินทางมาพักผ่อนในเมืองไทย การทักทายสมาชิกในบ้าน รวมถึงการอุ้มน้อง ๆ ในห้องเด็กอ่อน

» Read more