Monthly Archives: พฤษภาคม 2015

..คุณมนัสวี วงศ์ธรรมชาติ และครอบครัว สำหรับการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันมื้ออร่อย ให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา แม้ผู้มีอุปการคุณของเราจะไม่สะดวกเดินทางมาอยู่ท่ามกลางเด็ก ๆ ในวันนี้

» Read more

..นางสาวสุณัฐกาญจน์ สิงห์สูง พร้อมเพื่อนๆ จากชลบุรี สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา และการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงปัจจัยสนับสนุนงานของเรา

» Read more

..นางสาวอารดา จินดาวัฒน์ จากเมืองสมุทรปราการ พร้อมด้วยมิตรสหาย สำหรับการทำบุญร่วมกันที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก การแบ่งปันความรักและอ้อมกอดอุ่นๆ ให้กับเด็กกำพร้าวัยทารก การบริจาคทุนการศึกษาและของใช้จำเป็น ตลอดจนการแจกชุดขนมสำหรับเด็กรุ่นโต

» Read more