Monthly Archives: พฤษภาคม 2015

..นายสุธี และนางวิชุตา ศรีปาน จากสมุทรสาคร สำหรับการเยี่ยมห้องเด็กอ่อน การบริจาคทุนการศึกษา ตลอดจนการนำโดนัทมาแบ่งปันให้กับเด็กรุ่นโต ในความดูแลของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา

» Read more

..นางสาววรวิมล พวงสุวรรณ และเพื่อนๆ สำหรับการนัดกันเข้ามาทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยาเป็นครั้งแรก ผ่านทางการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นสำหรับเด็กรุ่นโต การบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนอ้อมกอดอุ่นๆ ที่มอบให้กับน้องๆ ตัวเล็กของเรา

» Read more

..นายกีรติ หุนตระณี สำหรับการหวนมาเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา โดยนำเพื่อนๆ เข้ามาอุ้มและเป็นเพื่อนเล่นกับน้องๆ ตัวเล็ก ตลอดจนการบริจาคปัจจัยและของใช้จำเป็นให้เป็นประโยชน์กับเด็กๆ ของเรา

» Read more

..คณะของนายณภัทร จิตตเสรี ประกอบด้วยนางสาวจิณณพัต รุจิรัตติกาล นางสาวปรีชญานันท์ เกิดบัวทอง และนายกำธงพล ไตรสิงห์สม สำหรับการทำบุญร่วมกันที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ผ่านทางการบริจาคสิ่งของจำเป็นเพื่อการดูแลเด็กๆ หลายวัยในบ้าน

» Read more

..นายปิยวัจน์ จุลลาย ชาวขอนแก่นและเพื่อนๆ สำหรับการมาเยือนบ้านเด็กกำพร้าพัทยาครั้งแรก การแบ่งปันเสื้อผ้าและขนมให้กับน้องๆ รวมถึงการทักทายน้อง ๆ วัยทารกของเรา

» Read more

..ครอบครัวของคุณแม่ลำดวน สอนไว จากศรีราชา ชลบุรี นำโดยนายปรินทร์ สำหรับการทำบุญร่วมกันที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยาครั้งแรก ผ่านทางการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเที่ยงมื้ออร่อยสำหรับน้องๆ ตั้งแต่วัยเตาะแตะขึ้นไป ตลอดจนของใช้จำเป็นที่นำมาสนับสนุนการดูแลเด็กๆ

» Read more

..นายธีรยุทธ์ สุขสมกิจ สำหรับการทำบุญวันเกิดครบรอบปีที่ 33 ด้วยการชวนนางสาวประภาภรณ์ สกุลพาณิชย์ จากกรุงเทพฯ เข้ามาเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า ทักทายกับน้องๆ หลายกลุ่มวัย ตลอดจนการแบ่งปันสิ่งของและทุนการศึกษาของเด็กวัยเรียนของเรา ขอให้คุณธีรยุทธ์สุขภาพดี มีความสุข สุขสันต์วันเกิดครับ/ค่ะ

» Read more

..คณะผู้บริหารและบุคลากรบริษัท เอ็มจีซี อิเล็กโทรเทคโน (ประเทศไทย) จำกัด ระยอง นำโดยมิสเตอร์ยาซาโนบุ ชิกาคิ และมิสเตอร์ชินโก อิวาซากิ สำหรับการเยี่ยมชมงานด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อเด็กกำพร้าที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรกในช่วงวันหยุดยาว การทำความรู้จักกับสมาชิกในห้องเด็กอ่อนของเรา ตลอดจนการบริจาคของใช้จำเป็นและทุนทรัพย์ซึ่งครอบครัวของนายธวัชร์ จำปาแก้ว นายอนุเทพ ปูนมากและเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตร่วมสมทบ

» Read more

..นางสาวอัจฉราพร ดวงปัดชาและครอบครัว สำหรับช่วงเวลาดีๆ กับเด็กวัยทารกภายในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา รวมถึงการสนับสนุนการดูแลน้องๆ ด้วยการบริจาคทุนทรัพย์และเครื่องอุปโภคบริโภค

» Read more