Monthly Archives: พฤษภาคม 2015

..คณะจากบริษัท แอดวานซ์ ไพพ์ จำกัด รวมถึงนางสาวนิ่มอนงค์ ลื่นสัน นางสาวธิติมา ศรีคำอ่อน นางสาวปทิตตา ชัชวาล นายสุขสันต์ ประสานเนตร นางสาววาลิสา จุติ และผู้ติดตามจากนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง สำหรับการแบ่งปันช่วงเวลาในวันหยุดเพื่อมาเยี่ยมน้องๆ วัยทารกภายในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ตลอดจนการบริจาคทุนการศึกษาและสิ่งของจำเป็นหลายรายการ

» Read more

..ทีมงานจากฟิตเนสเฟิรส์ท แพลตตินั่ม สาขาสุขุมวิท 39 กรุงเทพฯ นำโดยนางสาวอภิรดี จังจุติกุล สำหรับการเข้ามาเยี่ยมมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยาเป็นครั้งแรก การรับชมวีดิทัศน์ การเยี่ยมเด็กกำพร้าวัยทารก ตลอดจนการบริจาคทุนทรัพย์สนับสนุนการดำเนินงานของเรา

» Read more

..ครอบครัวของนายสฤษดิ์ และนางบุญเรือน อ้วนวงษ์ สำหรับการนำขนมปังกระเทียมจำนวนมากมาแบ่งปันให้กับเด็กๆ ในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

» Read more
1 2