Monthly Archives: เมษายน 2015

..คณะตัวแทนจากโครงการ SCB Young Enterpreneur Program หรือ YEP รุ่นที่ 17 ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดกิจกรรมการกุศลในชื่อ “ร่วมปันน้ำใจ ให้น้องฟังชัด” สำหรับการบริจาคเครื่องช่วยฟังและเครื่องตรวจวัดการได้ยินมูลค่า 1,900,000 บาท ให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับน้องๆ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ซึ่งอยู่ในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ผู้อำนวยการของเราเป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้งพาคณะเข้าเยี่ยมห้องเด็กอ่อน โดย ผอ.อังคณา กำเหนิดโทน แห่งโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ประสานกิจกรรมครั้งนี้ ในโอกาสนี้พี่ๆ ยังได้นำขนมและน้ำหวานมาเลี้ยงเด็กพิการทางการได้ยินและเด็กกำพร้ารุ่นโตของเราด้วย

» Read more

..นาง Tilde Detlefsen ชาวเดนิชและเพื่อน สำหรับการมาเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เป็นครั้งแรก ได้ทำความรู้จักกับน้องๆ กลุ่มเด็กผู้หญิงรุ่นโต ตลอดจนการแบ่งปันช่วงเวลาดีๆ กับเด็กวัยทารกของเรา

» Read more

..นายธนาธิป ศิริมัย พร้อมด้วยครอบครัว สำหรับการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นมื้ออร่อยและการนำขนมเบเกอรี่มาแบ่งปันให้กับน้องๆ ในความดูแลของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา การเยี่ยมสมาชิกในห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการบริจาคของใช้จำเป็น รวมถึงการส่งมอบเงินทำบุญซึ่งเพื่อนๆ ฝากมาสนับสนุนการศึกษาของเด็กวัยเรียน

» Read more

..คณะของนางสาวอภิญญา เหล่าตระกูลสวัสดิ์ รวมถึง Dr. Ian S Rutherford สำหรับการเข้ามาเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ครั้งแรก พร้อมกับนำนมผง ผ้าอ้อมสำเร็จรูป กระดาษชำระ แป้งทาตัว ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กเล็ก เสื้อผ้าและรองเท้ามาสนับสนุนการดูแลเด็กๆ ของเรา

» Read more

..นางสาวศิริลักษณ์ เหลาพรม จากศรีราชา ชลบุรี สำหรับการแบ่งปันความสุขโอกาสวันคล้ายวันเกิด ด้วยการชวนคนรู้ใจเข้ามาบริจาคตุ๊กตา นมกล่องพร้อมดื่มและขนม ตลอดจนการทำความรู้จักกับสมาชิกหลายวัยภายในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ขอให้คุณศิริลักษณ์สุขสมหวังตลอดไป สุขสันต์วันเกิดค่ะ/ครับ

» Read more

..นางอาภรณ์ กิจทวี จากศรีราชา ชลบุรี สำหรับการกลับมาเยี่ยมเยือนสมาชิกของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ตลอดจนการนำยารักษาโรคมาสนับสนุนการดูแลเด็ก ๆ

» Read more

..ครอบครัววงศ์สถิรยาคุณ จากกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญร่วมกันโอกาสวันเกิดของนางสาวธันย์จิรา ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก ผ่านทางการแบ่งปันตุ๊กตา ขนม นมกล่องและกระดาษชำระ การเยี่ยมน้องๆ วัยทารก ตลอดจนอยู่ท่ามกลางเด็กรุ่นโต รวมถึงช่วยป้อนอาหารให้เด็กรุ่นจิ๋ว ในมื้ออาหารเที่ยงที่ได้กรุณาเป็นเจ้าภาพ ขอให้เจ้าของวันเกิดมีความสุขมากๆ สุขสันต์วันเกิดนะครับ/คะ

» Read more

..นายธีระพงษ์ พึ่งสนิท และนางสาวชมพูนุช เต็กอวยพร สำหรับการหวนมาเยี่ยมสมาชิกของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยเฉพาะเด็กวัยทารกของเรา ตลอดจนเป็นตัวแทนเพื่อนๆ นำของใช้จำเป็นสำหรับสมาชิกตัวน้อยและทุนการศึกษาของเด็กวัยเรียนมาสนับสนุนให้น้องๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

» Read more