Monthly Archives: เมษายน 2015

..นายสุรศักดิ์ เจริญทรัพย์ และนางสาววณิชชา วัฒนพงศ์ ชาวจันทบุรี สำหรับการกลับมาเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการบริจาคน้ำยาฆ่าเชื้อโรค นมผง น้ำมันถั่วเหลือง ปลากระป๋อง รวมถึงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสนับสนุนงานด้านโภชนาการเพื่อเด็กๆ ของเรา โดยคุณพ่อกฤษฎา สุขพัฒน์ รองผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ

» Read more

..นางปราณี เฟรดริคช และสมาชิกครอบครัวจากตำบลบึง ชลบุรี สำหรับการทำกุศลกิจร่วมกันที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นมื้ออร่อยให้กับน้องๆ ตั้งแต่วัยเตาะแตะขึ้นไป การบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนอ้อมกอดอุ่นๆสำหรับสมาชิกในห้องเด็กอ่อน

» Read more

..นางสาวนิสา แสนหาญ และครอบครัว สำหรับการหวนมาเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งในรอบหนึ่งเดือน ตลอดจนการนำสิ่งของจำเป็นหลายรายการมามอบให้เป็นประโยชน์ในการดูแลน้องๆ หลายวัยในบ้าน

» Read more

..นายณัชพล พิเนตรสุขใส และครอบครัวจากตำบลนาป่า ชลบุรี สำหรับการมอบความสุขให้กับเด็กกำพร้าในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ผ่านทางอ้อมกอดอุ่นๆ เพื่อน้องๆ วัยทารก การบริจาคทุนการศึกษา ของใช้ หนังสือเรียนและของเล่น ตลอดจนขนมและนมกล่องที่นำมาเติมพลังให้กับเด็กรุ่นโตในช่วงบ่าย

» Read more

คุณโรเบิร์ต เพจ คุณเคน ออสติน และคุณโรนัลด์ ฮีลด์ แห่งคิงส์ทัวร์แอนด์ทราเวิล ออสเตร่เลีย สำหรับการนำเพื่อนใหม่มาทำความรู้จักกับบ้านเด็กกำพร้า พัทยา และการสนับสนุนการจัดดซื้อชุดนักเรียนในปีการศึกษาใหม่ที่กำลังมาถึงเป็นจำนวนเงินสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทด้วย

» Read more

..นางสาวนราพร โนรี สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เป็นครั้งแรกพร้อมกับครอบครัวจากศรีราชา ชลบุรี การแบ่งปันความรักและความอบอุ่นกับน้องๆ วัยทารก บริจาคของใช้จำเป็น ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันสำหรับเด็กรุ่นโตของเรา

» Read more