Monthly Archives: เมษายน 2015

..คณะของนางสาวอรสา สุวรรณ จากกรุงเทพฯ สำหรับการร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับน้องๆ รุ่นโตของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การเยี่ยมเด็กวัยทารก ตลอดจนการบริจาคขนม อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียนและทุนการศึกษา เป็นการทำบุญล่วงหน้าโอกาสวันเกิดของคุณอรสา ขอได้รับการตอบแทนสำหรับความใจดีต่อเด็กๆ และขอให้เจ้าของวันเกิดมีความสุขมากๆ แฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะ/ครับ

» Read more

..นายสุรพล แสงโสภณ สำหรับการกลับมาเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด พร้อมกับชวนครอบครัวจากกรุงเทพฯ เข้ามาแบ่งปันความรักและความอบอุ่นให้กับเด็กวัยทารก บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนแจกขนมให้กับน้องๆ รุ่นโต โดยนางสุภาภรณ์ เหลืองวิชชเจริญ มีส่วนในการสนับสนุนครั้งนี้

» Read more

..นางสาวมะลิวรรณ ศรีโยธา สำหรับการมาเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยาครั้งแรก การเยี่ยมห้องเด็กอ่อน ตลอดจนอยู่ท่ามกลางน้องๆ ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนขึ้นไปในมื้ออาหารเที่ยงซึ่งคุณมะลิวรรณได้กรุณาเป็นเจ้าภาพ

» Read more

..บุคลากรจากโรงพยาบาลกรุงเทพ แผนก Endoscope นำโดยนายสว่างพงษ์ พูนทรัพย์ สำหรับการเยี่ยมชมงานด้านสังคมสงเคราะห์ที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา โดยได้สัมผัสความน่ารักไร้เดียงสาของน้องๆ วัยเตาะแตะ ตลอดจนการบริจาคตุ๊กตา เสื้อผ้า กระเป๋า และปัจจัยสนับสนุนการดูแลเด็กๆ

» Read more