Monthly Archives: เมษายน 2015

..พี่ๆ จากโรงเรียนชลบุรีสุขบท และมหาวิทยาลัยธนบุรี พร้อมด้วยบรรดาผู้ปกครอง นำโดยนายฐณะวัตน์ เกษศิริเรืองรอง สำหรับการแบ่งเวลาช่วงวันหยุดจักรี เข้ามามอบความรักความอบอุ่นให้กับน้องๆ วัยทารก ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคหลายรายการเป็นประโยชน์เพื่อการดูแลเด็กๆ ของเรา

» Read more

..นางสาวปวิชญา ตะนุรักษ์ และเพื่อนๆ สำหรับการหวนมาเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้าของเราอีกครั้ง โดยเฉพาะการทักทายและแบ่งปันอ้อมกอดอุ่น ๆ ให้กับน้อง ๆ วัยทารก ตลอดจนนำยารักษาโรคมาสนับสนุนการดูแลเด็ก ๆ

» Read more

..คุณกาญจนา ทองถม และคณะ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ด้วยการเยี่ยมน้อง ๆ วัยทารก การแบ่งปันขนมให้กับเด็กรุ่นโต และการบริจาคทุนสนับสนุนการดำเนินงานของเรา

» Read more

..คณะของนางมนัญญา และนางสาวษณอนงค์ สุขทัศน์ นางสาวนฤภร และเด็กหญิงพิชยา กิจฉลอง นายจีรวัฒน์ ใยยินดี และนายภูติณัฐ สุภาพร ซึ่งต่างมีวันเกิดในเดือนเมษายน สำหรับการทำบุญร่วมกันที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคสิ่งของและปัจจัยสนับสนุนการศึกษาของน้อง ๆ เด็กกำพร้า สุขสันต์วันเกิดแด่ทุกท่านครับ/ค่ะ

» Read more

..นางสาวธิติยา บุญสง่า และนางสาวพิมพ์กุล นามนา สำหรับการเยี่ยมน้อง ๆ วัยทารกที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ตลอดจนการบริจาคผ้าอ้อม ผ้าเช็ดตัว และเสื้อผ้าจำนวนมากเพื่อเด็ก ๆ

» Read more

..คณะบุคลากรจากแผนก Research & Development บริษัท มิตซูบิชิมอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณมณีรัตน์ คำภา สำหรับการเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ การเยี่ยมห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการแบ่งปันขนมและน้ำผลไม้ให้กับเด็กรุ่นโต

» Read more

..นายปัณณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา สำหรับการทำบุญวันเกิด ด้วยการนำครอบครัวมาเยี่ยมน้องๆ เด็กกำพร้าวัยทารกที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การบริจาคอาหาร ขนม นมกล่องพร้อมดื่ม แป้งทาตัวและผงซักฟอก ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นมื้อพิเศษ ในเมนูปลาทูทอด น้ำพริกผักจิ้ม ซุปมันฝรั่งน่องไก่และขนมหวานเฉาก๊วย นำความสุขและอิ่มอร่อยมาสู่เด็ก ๆ รุ่นโต ขอให้คุณปัณณธรมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมากๆ สุขสันต์วันเกิดครับ/ค่ะ

» Read more