Monthly Archives: เมษายน 2015

..คุณพีรพจน์ วรธรรมพิทักษ์ และคณะ สำหรับอ้อมกอด รอยยิ้ม กำลังใจ และสิ่งของบริจาคที่แบ่งปันให้กับเด็ก ๆ ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษในโอกาสทำบุญ ขอให้มีความสุข ครอบครัวอบอุ่น และแบ่งปันความดีต่อๆ ไปนะครับ/คะ

» Read more

..นางสาวจิดาภา สิงหบุตร สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง และการบริจาคขนม และข้าวสารเพื่อสนับสนุนการดูแลน้อง ๆ วัยต่าง ๆ

» Read more

มิสเตอร์ริชาร์ด โอเมียร่า สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา การทักทายน้อง ๆ ในความดูแลของเรา ตลอดจนการบริจาคข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไส้กรอก และขนมจำนวนมาก

» Read more

..คุณสาริศา งามญาติ สำหรับการทำบุญวันเกิดที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมน้อง ๆ วัยทารก การเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษให้กับเด็กรุ่นโต ตลอดจนการบริจาคขนม และแตงโม

» Read more

..เรือโทไชยศ วิพุธานุพงษ์ และครอบครัวจากกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา การอุ้มน้อง ๆ วัยทารก และการบริจาคปัจจัยสนับสนุนการศึกษาของเด็กวัยเรียน โดยได้ถือโอกาสเยี่ยมคารวะคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ซึ่งไม่ได้พบกันมาหลายปีด้วย

» Read more