Monthly Archives: เมษายน 2015

..นางสาว หนูพิศ ชัยสนอง และครอบครัว สำหรับการเยี่ยมห้องเด็กอ่อนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การบริจาคปัจจัยสนับสนุนการศึกษาของน้อง ๆ วัยเรียน ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับบรรดาสมาชิกในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา..

» Read more

..นายณัฏฐากร บุญครอง พร้อมเพื่อนๆ กลุ่มกอไผ่ ซึ่งเพิ่งจบการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพฯ สำหรับการแบ่งปันความรักความอบอุ่นให้กับน้องๆ วัยเตาะแตะในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ตลอดจนการบริจาคอุปกรณ์กีฬา รวมถึงลูกบาสเกตบอล วอลเลย์บอล ฟุตบอล ฟุตซอล และที่สูบลม

» Read more