Monthly Archives: เมษายน 2015

..นางภรพร พรหมมาดวง และเพื่อนๆ จากดอนหัวฬ่อ ชลบุรี สำหรับการทำบุญร่วมกันที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ด้วยการเยี่ยมสมาชิกวัยใสในห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็น ซึ่งนำความสุขมาสู่น้อง ๆ รุ่นตั้งแต่ก่อนวัยเรียนขึ้นไป

» Read more

..นางภัทรสิริย์ จิระมงคลศิริ จากบางพลี สมุทรปราการ สำหรับการนำสมาชิกครอบครัวเข้ามาทำความรู้จักกับบ้านเด็กกำพร้า พัทยา การอุ้มน้อง ๆ วัยทารก ตลอดจนการบริจาคสิ่งของที่จำเป็น รวมถึงทุนการศึกษา ซึ่งนายณัฎฐ์ พัชรภิญโญพงศ์ สมทบเพื่อสนับสนุนการเรียนของเด็ก ๆ

» Read more

..คณะของนายโอฬาร เกตุสุวรรณ จากอำเภอเกาะสีชัง ชลบุรี สำหรับการทำบุญร่วมกันที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในวันหยุดสุดสัปดาห์ การเยี่ยมห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป ครีมทาผิว น้ำยาขจัดคราบผ้า น้ำยาถูพื้น เครื่องปรุงอาหาร และนมผง

» Read more

..สมาชิกกลุ่ม Cha-lor และ Overnight พร้อมผู้ติดตาม โดยการนำของนางสาวพัชรินทร์ เข็มมุข จากเมืองชลบุรี สำหรับการมาเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยาเป็นครั้งแรก การทำความรู้จักกับน้องๆ หลายช่วงวัย ตลอดจนการนำสิ่งของจำนวนมากมาสนับสนุนการดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ

» Read more

..นางสาวพัชรชานนท์ อุดมกิจยืนยง สำหรับการพาเด็กชายรุจิภาส เฉิน หรือน้องเสี่ยวจิ่น วัย 2 ขวบเข้ามาทำบุญวันเกิดอีกปีที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ผ่านทางการเยี่ยมเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน การบริจาคเวชภัณฑ์และตุ๊กตา ตลอดจนการแบ่งปันเค้กวันเกิดให้กับเด็กรุ่นโต ขอให้น้องเสี่ยวจิ่นเติบโตแข็งแรง สุขสันต์วันเกิดครับ/ค่ะ

» Read more

..นางสาวณัฐนันท์ นันทสิงห์ และคณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลากชั้นปี จำนวน 54 ท่าน สำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อน้อง ๆ เด็กกำพร้าในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการเยี่ยมเด็กวัยทารก และการบริจาคเสื้อผ้า และหนังสือ

» Read more

..นางสาวภัทร์ศริณพร วีระเพ็ชร์ และเพื่อนๆ สำหรับการเยี่ยมน้อง ๆ วัยทารกในความดูแลของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ตลอดจนการแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ และปัจจัยสนับสนุนการศึกษาของเด็กวัยเรียน

» Read more

..คณะของนายพิพัฒน์ คงเจริญตระกูล สำหรับการเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และการบริจาคสิ่งของจำเป็นในการดูแลเด็กกำพร้าวัยต่าง ๆ

» Read more

..นายภัทรพงศ์ พิสัยเลิศ นายวสันต์ กู๋เจริญ นางสาวดวงกมล แรมสถิต นางสาวนิตยา โยกมา และนางสาวสุธีธิดา ธรรมโสม สำหรับการเยี่ยมเด็กอ่อน และการบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป แป้งเด็ก ผงซักฟอก ขนม นมกล่อง น้ำมันถั่วเหลือง และปลากระป๋อง ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของนายภัทรพงศ์ (5 เม.ย.) และนายวสันต์ (4 เม.ย.)

» Read more

..นางสาวนาตยา จรัลพงษ์ และนางสาวปริยากร จรัญพงษ์ สำหรับการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเที่ยงมื้อพิเศษในเมนูก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาและข้าวเหนียวขนุน สำหรับเด็กกำพร้าตั้งแต่วัยเตาะแตะขึ้นไป หวังว่าน้อง ๆ และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา จะมีโอกาสต้อนรับคุณนาตยาและคุณปริยากรในเร็ววันนะคะ/ครับ

» Read more
1 13 14 15 16 17