Monthly Archives: มีนาคม 2015

..คณะของ Ms. Anne Xia Chen จากกรุงเทพฯ โดยการแนะนำของครอบครัวคุณมานพ เจริญขจรกุล สำหรับการเข้ามาเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การเยี่ยมเด็กกำพร้าวัยทารก การบริจาคปัจจัยสมทบทุนการศึกษาและสิ่งของเครื่องใช้ ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นมื้อพิเศษให้กับน้อง ๆ รุ่นโต ในเมนูพิซซ่าและไก่ทอด

» Read more

..นายพฤฒิพล โพธิ์วรสุนทร และนายสันติ ตั้งกิจสุข ผู้บริหารฝ่ายวางแผนการขาย พร้อมด้วยบุคลากรบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และครอบครัว สำหรับการเยี่ยมชมงานด้านสังคมสงเคราะห์ของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา การทักทายกับน้อง ๆ วัยทารก และเด็กรุ่นโต ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็นและทุนการศึกษาเพื่อเด็กวัยเรียน

» Read more

..คุณโจนาธาน ยาโร่ และนางสาวขนิษฐา พุทธาศรี สำหรับน้ำใจดี ความอบอุ่น ความเอาใจใส่ และเวลาเกือบทั้งสัปดาห์ที่ทำให้น้อง ๆ เด็กกำพร้าทั้งวัยทารกและวัยเตาะแตะได้สนุกสนานกับการเล่น และอิ่มอร่อยกับมื้ออาหาร นอกจากนี้ ทั้งสองท่านยังเข้าร่วมโครงการอุปถัมภ์เด็กของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เพื่อให้ความช่วยเหลือน้องรินอย่างต่อเนื่องด้วย

» Read more