Monthly Archives: มีนาคม 2015

ความชื่นชมยินดีโอกาสครูหนูรับปริญญาโท

ขอแสดงความยินดีกับนางอังคณา กำเหนิดโทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ได้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโทและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 โดยครูหนูเป็นหนึ่งในบัณฑิต11,478 ท่าน ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในโอกาสนี้ ขอพระอวยพรให้เกียรติและความสำเร็จอันสูงส่งเป็นแรงบันดาลใจให้ครูหนูของเรา ก้าวหน้าในชีวิตยิ่ง ๆ ขึ้นไป เป็นที่รักของคนรอบข้าง ตลอดจนมีสุขภาพดีและครอบครัวอบอุ่นเสมอครับ/ค่ะ

» Read more

..มิสเตอร์ชอน ซัลลิวัน และคุณหน่อย ผู้ภริยา ซึ่งย้ายมาอยู่พัทยา สำหรับการเข้ามาทำความรู้จักกับบ้านเด็กกำพร้า พัทยา และความสนใจที่จะเป็นอาสาสมัคร

» Read more

..ครอบครัวอันอบอุ่นของนางศิริพร คมขำ นางสาวศศิวิมล รอดเปีย และนายศักดิ์ชัย คันศรเศวต สำหรับการเป็นเจ้าภาพนำผัดไทย หอยทอด ไก่หมุน หมูปิ้งและไอศกรีม มาเลี้ยงเป็นอาหารเย็นมื้อพิเศษ ให้กับสมาชิกในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา รวมถึงบุคลากรของเรา ในโอกาสครบรอบวันเกิดของคุณศิริพร คุณศศิวิมล และคุณศักดิ์ชัย ขอร่วมยินดี “สุขสันต์วันเกิด” แด่ทั้งสามท่านครับ/ค่ะ

» Read more