Monthly Archives: มีนาคม 2015

ปลูกเสาวรส

..เด็กๆ ระดับประถมศึกษา ในความดูแลของครูกุ้ง เรียนรู้วิธีการปลูกเสาวรสในสวนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เริ่มฝึกความรับผิดชอบด้วยการดูแลรดน้ำถอนหญ้าอย่างต่อเนื่อง และเฝ้ารอจนถึงวันที่ต้นเสาวรสจะมีผลออกมาให้ได้เห็นผลงานของเด็ก ๆ

» Read more

..ผศ.ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม และคณะจากมหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับการเยี่ยมเด็กกำพร้าวัยทารก และการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นสำหรับเด็กรุ่นโต โอกาสครบรอบวันเกิดของท่านอาจารย์ ขอสุขภาพดี การงานที่ก้าวหน้า และครอบครัวที่อบอุ่น เป็นของท่านเสมอครับ/ค่ะ

» Read more

..นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ จังหวัดลพบุรี นำโดยนางสาวมาริสา สิงห์สนอง สำหรับการทำบุญร่วมกันในระหว่างการเดินทางมาพักผ่อนที่พัทยา ด้วยการเยี่ยมห้องเด็กอ่อนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันสำหรับเด็กรุ่นโต และการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนทุนสนับสนุนการศึกษาของน้อง ๆ วัยเรียน

» Read more