Category Archives: ข่าวความเคลื่อนไหว
..คุณกัญญาภัค พันธุ และคุณณหฤทัย วรวะไล สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การเยี่ยมห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็นหลากหลายชนิด ให้เป็นประโยชน์ต่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและเด็กพิการประเภทต่าง ๆ..

» Read more

..คุณบุศรินทร์ หลงสิน และเพื่อนจากนอร์เวย์ คือ คุณลินดา แฮนเซ่น และคุณคาริน่า ลุนด์บาค สำหรับการเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เป็นครั้งแรก และการบริจาคเงินสนับสนุนการดูแลน้อง ๆ..

» Read more

..คุณอภิชญา วนิชชานันท์ และคุณสุวิชญา พิศิษฐวานิช สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การเยี่ยมคารวะคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ซึ่งเป็นเพื่อนกับคุณอา คือ ดร. ศุภชัย พิศิษฐวานิช ผู้ล่วงลับ ตลอดจนการส่งมอบเงินบริจาคจากเพื่อน ๆ เพื่อสนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้า.. ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดี การงานอาชีพเจริญก้าวหน้า และครอบครัวอบอุ่นตลอดปี 2561 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวเจริญรูป จากจันทบุรี สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิดของน้องนิว ซึ่งเป็นน้องสาวของคุณครูอนุวัต หรือครูบิวของเรา ด้วยการนำก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงสูตรจันทบุรี มาปรุงสดให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นสองขวบขึ้นไป รวมถึงเด็กหอพักโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ในมื้อเย็นวันนี้.. ขอพระอวยพรน้องนิวเป็นพิเศษ ให้มีสุขภาพดี และความก้าวหน้าในชีวิตยิ่ง ๆ ขึ้นไป.. ขอให้ครอบครัวเจริญรูป เข้มแข็ง อบอุ่น และเจริญมั่นคงตลอดปีใหม่ 2561 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณวิไลพร คำโนนม่วง และคุณนิเวศน์ ปรอยกระโทก สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้ ทั้งสองท่านได้กรุณาบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ และทุนสนับสนุนการศึกษาของน้อง ๆ ที่อยู่ในวัยเรียน.. สวัสดีปีใหม่ 2561 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..นางสาวขวัญศรี เจียมรัมย์ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การพานางสาวกัญญารัตน์ สิทธิวงศ์  นางสาวศิริพร กาวสูงเนิน และ Mr. Mathias Luscher มาทำความรู้จักกับบ้านของเรา และบริจาคปัจจัยสนับสนุนการศึกษาของเด็กวัยเรียน.. ขอความสุข ความก้าวหน้าในชีวิต และสุขภาพที่สมบูรณ์จงเป็นของทุกท่านตลอดปีใหม่ 2561 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของนางสาวกฤษณา มหาวงศ์นันท์ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่รุ่นสองขวบขึ้นไป และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ตลอดจนการบริจาคทุนสนับสนุนการศึกษาของน้อง ๆ วัยเรียน.. ขอความสุข ความเจริญก้าวหน้า และสุขภาพที่ดี จงเป็นของทุกท่านตลอดปีใหม่ 2561 และตลอดไปครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของ Ms. Su Su Hlaing สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการหลายประเภทในบ้านของเรา.. สวัสดีปี 2561 แด่ทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะจากโรงพยาบาลสัตว์สาขาต่าง ๆ รวมถึง พัทยาเหนือ นาจอมเทียน  สัตหีบ และบุญสัมพันธ์ นำโดยนางสาวอรนภา ธรรมสอน   สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ ตลอดจนการบริจาคสิ่งของหลากหลายประเภท  และทุนสนับสนุนการศึกษาของเด็กวัยเรียน.. ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีตลอดปีใหม่ 2561 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..นางสาวจันทร์สุดา บุญมาก พร้อมด้วยครอบครัวและเพื่อน ๆ สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การเยี่ยมน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ ตลอดจนการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสนับสนุนการดูแลเด็ก ๆ.. สวัสดีปีใหม่ 2561 แด่ทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more
1 3 4 5 6 7 671