Category Archives: ข่าวความเคลื่อนไหว
..นางสาวสุธารัตน์ ศรีใจน้อย จากจังหวัดระยอง พร้อมด้วยเพื่อน ๆ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การบริจาคทุนการศึกษาเพื่อเด็กวัยเรียน ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็น ให้กับน้อง ๆ วัยสองขวบขึ้นไป รวมถึงเด็กพิการทุกกลุ่มที่เราดูแลอยู่

» Read more

..ว่าที่ร้อยตรี อรรณพ สูทกวาทิน พร้อมด้วยครอบครัวจากกรุงเทพฯ สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก การทักทายน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ ตลอดจนการบริจาคปัจจัยสนับสนุนการศึกษาของเด็กวัยเรียน

» Read more

..คณะของนายจะเฉิง แซ่เฉิง และนางสาวอาชิว แซ่หลี่ สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การเยี่ยมน้อง ๆ วัยทารก ตลอดจนการบริจาคเครื่องบริโภคหลายรายการ และปัจจัยสนับสนุนการศึกษาของเด็กวัยเรียน

» Read more

..นายอัฆพรรค์ วรรณโกมล สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิดปีที่ 45 การชวนครอบครัวมาทำความรู้จักกับเด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ ตลอดจนการแบ่งปันสิ่งของจำเป็นหลากหลายชนิด และทุนการศึกษา สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ กลุ่มวัยต่าง ๆ.. ขอให้คุณอัฆพรรค์สุขภาพดี และมีความสุขตลอดไป “สุขสันต์วันเกิด ครับ/ค่ะ”

» Read more

..คณะของนายกิตติชัย ประกิจวินิจพันธ์ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในสุดสัปดาห์นี้ ด้วยการบริจาคทุนการศึกษาให้กับเด็กวัยเรียน โดยมีตัวแทนน้อง ๆ รุ่นโตรับมอบ และบันทึกภาพเป็นที่ระลึก

» Read more

..คณะของนายพรชัย เอกพงศ์พิสิฐ สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เพื่อการแบ่งปันขนม นมกล่องพร้อมดื่ม และทุนการศึกษาให้กับน้อง ๆ กลุ่มวัยต่าง ๆ ในความดูแลของเรา..

» Read more

..คุณแม่กชพร เชื้อพลายเวช และคุณพ่อกันตนพ ชุติสุนทรากุล สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิดปีที่ 7 ของน้องณปภัช หรือเนตั้น ด้วยการนำข้าวไก่ทอดและขนมลูกชุบ มาเลี้ยงน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นวัยเตาะแตะขึ้นไปและเด็กพิการทุกกลุ่ม การบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ตลอดจนการเยี่ยมเด็กวัยเตาะแตะ.. ขอให้น้องเนตั้นเติบโตสมวัย และเป็นเด็กที่น่ารักเสมอ “สุขสันต์วันเกิด ครับ/ค่ะ”

» Read more

..คุณสมลักษณ์ พูลสะระ และเพื่อน ๆ สมาชิกกลุ่มสโตร์คลับแห่งบริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยกลุ่มผู้ติดตาม สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก การทำความรู้จักกับงานของเรา ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค และทุนทรัพย์ สนับสนุนทั้งด้านสวัสดิการและการศึกษาของน้อง ๆ ในความดูแลของเรา

» Read more

..คณะบุคลากรบริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยนายกฤษฎา ทิพย์ชาติ สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ในสุดสัปดาห์นี้ การทำบุญประจำปีด้วยการมอบของใช้และสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน รวมถึงปัจจัย สนับสนุนการเรียนของเด็กรุ่นโต ตลอดจนการทักทายน้อง ๆ ในห้องเด็กอ่อน..

» Read more

..นางสาวจันทนา เรือนจังหรีด หรือคุณหนู สำหรับการทำบุญวันเกิด ด้วยการพาทีมงาน รวมถึงพี่จอห์น กนกชาติ ไวคำนวณ ศิษย์เก่าของเรา มาแบ่งปันความปรารถนาดีให้กับน้อง ๆ ในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเป็นเจ้าภาพ นำบะหมี่เกี๊ยว ไอศกรีม และขนม มาเลี้ยงเด็กกำพร้ารุ่นสองขวบขึ้นไป และเด็กพิการทุกกลุ่ม.. ขอร่วมยินดี “สุขสันต์วันเกิดแด่คุณหนู สำหรับวันที่ 30 กันยายน ครับ/ค่ะ”

» Read more
1 45 46 47 48 49 639