Category Archives: ข่าวกิจกรรม

โรงเรือนใหม่

158d2404a0f257.JPG

หลังจากที่ได้โรงเรือนใหม่ที่แข็งแรงถาวร ด้วยทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยเซนต์เออร์ซุล่า ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย อันเป็นโครงการที่สำเร็จช้ากว่ากำหนด น้อง ๆ ในความดูแลของครูติ๋ว ก็เริ่มเพาะต้นกล้าผักไฮโดรโพนิกส์ทันทีในเดือนกุมภาพันธ์ จากนั้นก็ได้ผลัดกันดูแลรับผิดชอบเรื่องการเติมน้ำและปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลา 5 สัปดาห์  จนได้ช่วยกันเก็บผลผลิตอย่างมีความสุข โดยนอกจากจะได้นำไปปรุงอาหารให้สมาชิกในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ได้รับประทานแล้ว เด็ก ๆ ยังได้จำหน่ายผักบางส่วนให้กับแขกผู้มาเยือน เพื่อนำรายได้ไปจัดซื้อเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยสำหรับการปลูกผักชุดต่อไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน.. ขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านครับ/ค่ะ

» Read more

ยินดีกับเจมส์

158cf56069e8f5.JPG

บาทหลวงวีระ ผังรักษ์  คุณสุวรรณา เชี่ยวนาวิน  คุณครูอนุวัต เจริญรูป และตัวแทนเด็ก ๆ จากมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา  รวมถึงครอบครัว “ธาราศิลป์” แห่งร้านเรือไม้ ร่วมแสดงความยินดีกับนายณัฐพล หรือเจมส์  โอกาสสำเร็จการศึกษาและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการตลาด จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร พัทยา.. ขอให้เจมส์มีความสุขและก้าวหน้าในชีวิตยิ่ง ๆ ขึ้นไปครับ/ค่ะ

» Read more

แพนเค้ก

IMG_5893.JPG

ในช่วงปิดภาคเรียนนี้ เด็กผู้ชายรุ่นโตในความดูแลของคุณครูบิว ให้ความสนใจเรื่องการฝึกทำอาหารง่าย ๆ นอกห้องครัวของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา โดยช่วยกันเตรียมอุปกรณ์ และวัตถุดิบที่หาซื้อได้จากท้องตลาด.. ท่าทางอาจดูไม่ชินตา แต่เด็ก ๆ ก็ตั้งใจฝึกฝน ลงมือทำ และภาคภูมิใจกับแพนเค้กที่อวดได้ทั้งโฉมและความอร่อย และได้รับคำชมจากผู้ใหญ่

» Read more

ทีละน้อย ค่อยสะสม

158c8e12783c33.JPG

เด็กรุ่นประถมศึกษาในความดูแลของคุณครูกุ้ง ได้ฝึกการอดออมจากเงินค่าขนมประจำวัน รวมถึงเงินจากผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามาเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้า พัทยา และแจกให้เด็ก ๆ ไว้ใช้จ่ายส่วนตัว  ปิดเทอมแล้ว น้อง ๆ จึงนับเงินสะสมจากกระปุกกันอีกครั้ง..  ยอดเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวจึงเป็นความภาคภูมิใจของแต่ละคน และเป็นกำลังใจในการเพียรสร้างอนาคตตั้งแต่วันนี้

» Read more

ทัศนศึกษาถ้ำกระบอก

158c8dd9697c22.JPG

มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก  พัทยา ได้นำเด็กในความอุปการะจำนวน 30 คน  พร้อมครูผู้ดูแล ไปศึกษาดูงานด้านการป้องกันและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ในโครงการ “สัมผัสชีวิตผู้ติดยา วัดถ้ำกระบอก”  ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ วัดถ้ำกระบอก จังหวัดสระบุรี เพื่อให้น้อง ๆ เด็กกำพร้ารุ่นประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ได้เรียนรู้จากวิทยากร และผู้ที่เข้ารับการฟื้นฟู ที่ได้แบ่งปันประสบการณ์จริง  นอกจากนี้ ท่านพระวิจิตร  อคคจิตโต รองเจ้าอาวาส ได้กรุณาให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกใบไม้  “หนึ่งใบ หนึ่งต้น”  และศิลปะจากธรรมชาติ  ตลอดจนให้ข้อคิดในการดำรงชีวิต เพื่อเป็นเกราะป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดในสังคมปัจจุบัน  ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ/ค่ะ..

» Read more

อำลาซิสเตอร์

IMG_6763.JPG

ภารกิจของ Sr. Dang Thi Duyen Hai และ Sr. Le Thi Bich Thao แห่งคณะรักกางเขนแห่งเมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม หรือซิสเตอร์วารี และซิสเตอร์กอหญ้า ของสมาชิกในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ผ่านไปอย่างรวดเร็ว  นอกจากจะได้ช่วยดูแลน้อง ๆ รุ่นเตาะแตะ และสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้กับเด็กอนุบาลแล้ว ซิสเตอร์ได้ช่วยเรื่องการจัดตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้สด ทั้งที่วัดน้อยและโบสถ์เซนต์นิโคลัส ตลอดจนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับเราในช่วงที่ผ่านมา.. ขอขอบคุณและขอพระอวยพรซิสเตอร์ทั้งสองเป็นพิเศษครับ/ค่ะ เดินทางโดยสวัสดิภาพ แล้วคงมีโอกาสพบกันอีกนะคะ/ครับ

» Read more

จบปีการศึกษา 2559

20170310_3_1.JPG

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ฉลองความสำเร็จของนักเรียน 9 คน ที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 โดยมีบาทหลวงวีระ ผังรักษ์ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กชายพันธมิตร ภูชมชื่น  เด็กชายอดิลักษณ์ ศิริล้น  เด็กหญิงปิยาพัชร สอนส่ง เด็กชายธรรมสรณ์ แซ่ตั้ง เด็กชายจินดาโชติ ศรีสุข เด็กหญิงอาริสา กลิ่นสุคนธ์ เด็กชายวรภัทร วิริยกิจอนันต์ เด็กชายแพทริค กอฮัน และเด็กหญิงกมลเนตร สะเก้า  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน ซึ่งตั้งใจจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

» Read more

คริสเตียน จบ ม.6

IMG_8593.JPG

เมื่อนายคริสเตียนจบการศึกษาในระดับมัธยมปีที่ 6 จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี คุณครูอนุวัต เจริญรูป ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในการแสดงความยินดีกับความสำเร็จอีกขั้นของคริสเตียน ในพิธีรับวุฒิบัตรในวันนี้ โดยนักกีฬายกน้ำหนักของเราได้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี แล้ว

» Read more

ม. 6 มารีวิทย์ รุ่น 11

158c797c47bc8b.JPG

น้องแอน รดาวรรณ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมารีวิทย์  พัทยา โดยคุณครูฐิตาภา สิทธิประภา หรือครูติ๋ว ผู้ดูแล ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ไปร่วมยินดีในงานอำลาขาว-เขียว ของนักเรียนรุ่นที่ 11 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ซึ่งในพิธีมีการสืบสานประเพณีของนักเรียนที่จบ ม.6 คือการคำนับผู้บริหาร และครูผู้สอน  ตลอดจนการล้างเท้าผู้ปกครอง  ทั้งนี้ น้องแอนจะก้าวไปอีกขั้น เพื่อศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป

» Read more

สืบสานความเป็นไทย

3.JPG

ก่อนจบปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ฐาน ได้แก่ มารยาทไทย ขนมไทย และการละเล่นไทย ซึ่งเด็ก ๆ ได้สนุกกับเรียนรู้ในบรรยากาศความเป็นไทย ตลอดจนได้มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงอย่างมีความสุข

» Read more
1 2 3 21