Share

บริจาคช่วยเหลือ

กิจกรรม

กิจกรรม: การศึกษา กิจกรรม: อาหาร/สวนผัก กิจกรรม: อาหาร/สวนผัก กิจกรรม: กิจกรรมอื่น ๆ

คุณพ่อเรย์มอนด์

Face book

free counters
 ข่าวความเคลื่อน มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

ข่าวความเคลื่อนไหว

 
25 กุมภาพันธ์ 2015    ..นายวิโทลด์ และนางอีวา ซาคาโนวิคซ์ จากแคนาดา สำหรับการเยี่ยมครั้งแรก เพื่อชมสถานที่ซึ่งลูกสาวเคยมาเป็นอาสาสมัครเมื่อ 10 กว่าปีก่อน การแบ่งปันเวลาอันมีค่ากับเด็กๆ และการสนับสนุนงานของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ด้วยปัจจัยใส่กล่องรับบริจาค
24 กุมภาพันธ์ 2015    ..นางสาวบุษบา ทองมาก และเพื่อนๆ ในเขตพัทยา สำหรับการทำบุญร่วมกันที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา เป็นครั้งแรก ด้วยการบริจาคเครื่องเขียน ขนมและนมกล่องพร้อมดื่ม เพื่อน้องๆ หลายวัยของเรา
23 กุมภาพันธ์ 2015    ..คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ชลบุรี สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา และการบริจาคทุนสนับสนุนการดูแลน้อง ๆ
17 กุมภาพันธ์ 2015    ..นางสาวจันทรวิมล กาเพ็ง สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยาเป็นครั้งแรก การเยี่ยมเด็กทารก ตลอดจนการบริจาคทุนการศึกษาและของใช้จำเป็น อาทิ น้ำยาเดทตอล ผงซักฟอก และเวชภัณฑ์
16 กุมภาพันธ์ 2015    ..นางสาวธัญชญากานท์ มานะ สำหรับการกลับมาเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้ง พร้อมครอบครัวจากบางละมุง ชลบุรี ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับน้องๆ ในความดูแลของเรา
16 กุมภาพันธ์ 2015    ..นางเพียงใจ เอื้อพูนสิริพัฒน์ และเพื่อนๆ จากกรุงเทพฯ สำหรับความรักความอบอุ่นที่แบ่งปันให้กับน้องๆ วัยทารก ตลอดจนการบริจาคของใช้จำเป็นเพื่อการดูแลสมาชิกตัวน้อยของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา
14 กุมภาพันธ์ 2015    ..อาจารย์นพพร และนางสุจินต์ สัจจะเวทะ สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ระหว่างการพักผ่อนในโอกาสวันแห่งความรัก ตลอดจนการทำบุญด้วยการบริจาคปัจจัยสนับสนุนการศึกษาของน้อง ๆ
11 กุมภาพันธ์ 2015    ..ครอบครัวที่น่ารักของนายสุชาติ ศิริบูชา จากหนองปรือ ชลบุรี สำหรับการเยี่ยมห้องเด็กอ่อนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคข้าวสาร 75 กิโลกรัม เพื่อสนับสนุนการดูแลน้องๆ
10 กุมภาพันธ์ 2015    ..นางสาวปิยพัชร์ บุญธรรม จากบางละมุง ชลบุรี สำหรับการทำบุญด้วยการบริจาคสิ่งของและทุนสนับสนุนการศึกษาของเด็กกำพร้าวัยเรียนในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
10 กุมภาพันธ์ 2015    ..นางสาวอรยา ไชยเสน และ Mr. Richard C. Ikeh สำหรับการหวนมาเยี่ยม เยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งบริจาคปัจจัยสมทบทุนการศึกษาเพื่อเด็กวัยเรียนและเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับการดูแลน้องๆ

ดูข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมด...Featured Video Destination