บริจาคช่วยเหลือ

บริจาคช่วยเหลือ ท่านสามารถช่วยให้เด็ก ๆ คงรอยยิ้มไว้บนใบหน้าได้

บริจาคช่วยเหลือ: มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยาสิ่งที่ท่านช่วยได้

 •  - เยี่ยมเยียนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ซึ่งจะช่วยให้เด็ก ๆ และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ตระหนักว่ายังมีผู้ที่สนใจห่วงใยพวกเขา
   - แบ่งปันข้อมูลข่าวสารกับเพื่อนๆ ของท่าน เกี่ยวกับงานของมูลนิธิฯ และกิจกรรมที่กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถจัดทำได้
   - บริจาคเงินสมทบค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็ก ๆ ในทุกด้าน (ที่พัก อาหาร การศึกษา นันทนาการ พัฒนาการฯลฯ)
   - บริจาคสิ่งของที่เป็นประโยชน์และอยู่ในสภาพดี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก
   - สละเวลาเป็นอาสาสมัครช่วยดูแลเด็ก
   - เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน หรือมื้อเย็น หรือบริจาคอาหารสำหรับเด็ก ๆ
   - อุปถัมภ์เด็ก และช่วยให้เขารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของท่าน